Zmluvné Podmienky

Vitajte na našej stránke so zmluvnými podmienkami. Ďakujeme, že ste s nami, a že si vybrali Kika-Casino, ako svojho sprievodcu svetom online hazardných hier. Pred začatím využívania našich služieb je dôležité, aby ste si pozorne prečítali a porozumeli nasledujúcim zmluvným podmienkam. Tieto zmluvné podmienky sú záväzné pre všetkých našich používateľov a zákazníkov a určujú práva a povinnosti, ktoré vznikajú pri využívaní našich služieb.

zmluvné podmienky

I. Všeobecná Politika a Informácie

 • Kika-Casino pôsobí ako nezávislý katalóg a zdroj informácií o online hazardných hrách, ktorý poskytuje aktualizácie a zábavný obsah pre milovníkov online hazardu. Na našej webovej stránke, ako aj na akýchkoľvek stránkach tretích strán, na ktoré sa odkazuje, nevyjadrujeme podporu ani schválenie akýchkoľvek nelegálnych či nezodpovedných hazardných činností.
 • Nenesieme zodpovednosť za žiadne chyby, nepresnosti, alebo škody vzniknuté v dôsledku používania našej webovej stránky alebo informácií, ktoré na nej poskytujeme. Používatelia majú plnú zodpovednosť za to, aby pred zapojením sa do online hier alebo stávkovania rešpektovali zákony a regulácie platné v ich jurisdikcii.
 • Pokiaľ nie je uvedené inak, všetok obsah na tejto webovej stránke je chránený autorským právom Kika-Casino a nesmie byť kopírovaný, distribuovaný ani modifikovaný bez predchádzajúceho súhlasu. Všetky ochranné známky uvedené na tejto stránke sú majetkom ich vlastníkov.
 • Kika-Casino sa zaväzuje poskytovať úplné, presné a najnovšie informácie. Ak narazíte na akékoľvek chyby alebo nedostatky, prosím, informujte nás prostredníctvom kontaktného formuláru na tomto odkaze.
 • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo odstrániť akýkoľvek obsah na tejto webovej stránke podľa našej vlastnej úvahy, v súlade s medzinárodnými zákonmi a predpismi. Taktiež si vyhradzujeme právo zverejniť vašu identitu alebo akékoľvek informácie, ktoré od vás získame, ak to vyžaduje zákon alebo v dôsledku formálnej sťažnosti týkajúcej sa vašeho používania našej stránky.

 

 

II. Kika-Casino Sťažnostná Služba /KCCS/

 • Ak narazíte na problém s online kasínom, ktorý sa vám nedarí vyriešiť samostatne, môžete sa obrátiť na našu sťažnostnú službu Kika-Casino /KCCS/ za účelom mediácie. Podaním sťažnosti prostredníctvom KCCS vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami:
 • KCCS je bezúplatná a objektívna služba poskytovaná Kika-Casino, ktorá má za cieľ pomáhať hráčom a kasínom pri vyriešení ich vzájomných sporov.
 • Kika-Casino nenesie zodpovednosť za výsledky akýchkoľvek sťažností podaných cez KCCS.
 • Našou úlohou je pôsobiť ako mediátori, bez možnosti vynucovať akékoľvek verdikty alebo rozhodnutia.
 • Pre využitie KCCS musíte byť zaregistrovaným členom Kika-Casino.
 • Súhlasíte, že náš tím KCCS môže od kasína vyžiadať a prijať všetky relevantné informácie súvisiace s vašou sťažnosťou, vrátane údajov o vašom účte, histórii hrania a záznamoch komunikácie. Tieto informácie nám umožnia lepšie pochopiť problém a nájsť spravodlivé riešenie.
 • Je potrebné dodržať naše Smernice pre podávanie sťažností a poskytnúť všetky požadované informácie týkajúce sa vašej sťažnosti, ako sú vaše prihlasovacie meno a e-mail použitý v kasíne.
 • V prípade nedodržania týchto požiadaviek môže byť vaša sťažnosť zamietnutá alebo uzavretá ako vyriešená.
 • Všetky informácie vymieňané počas sťažnostného procesu medzi vami a Kika-Casino, ako aj medzi kasínom a Kika-Casino, sú považované za dôverné a nebudú zdieľané s tretími stranami.
 • Jediným akceptovaným spôsobom komunikácie pre KCCS je e-mail.
 • Sťažnosti podané cez Skype, Live Chat alebo iné komunikačné kanály nebudú akceptované.
 • Obidve strany zapojené do procesu KCCS, teda vy a prevádzkovateľ kasína, majú možnosť požiadať o opätovné otvorenie uzavretej sťažnosti najviac dvakrát.
 • Vašu žiadosť o opätovné otvorenie môžeme zamietnuť, ak neidentifikujeme žiadny validný dôvod pre jej opätovné prerokovanie.
 • Naše rozhodnutia sú založené na faktoch a dôkazoch predložených oboma stranami v priebehu sťažnostného procesu.
 • Neuprednostňujeme ani nediskriminujeme žiadnu zo strán.
 • Podmienky používania tejto služby môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia, pričom zmeny nadobudnú platnosť okamžite.

 

III. Pravidlá Fóra

 • Pri používaní tohto fóra súhlasíte, že nebudete zverejňovať žiadny obsah (či už ide o text, odkaz alebo obrázok), ktorý je nepravdivý, urážlivý, zneužívajúci, vulgárny, plný nenávisti, obťažujúci, neprístojný, hrubý, sexuálne explicitný, vyhrážajúci sa, diskriminačný, porušujúci súkromie, určený len pre dospelých alebo inak v rozpore s akýmikoľvek medzinárodnými zákonmi. To platí pre všetky odkazy vo vašom podpise, profile, pridaných záložkách, fotografiách a avataroch.
 • Akékoľvek zneužívajúce správanie povedie k pozastaveniu vášho účtu.
 • Sú prísne zakázané nasledujúce činnosti: a) Opakované zverejňovanie rovnakého odkazu v rôznych diskusiách alebo sekciách; b) Spam, zaplavovanie fóra, reťazové správy, pyramídové schémy a žiadosti; c) Akákoľvek forma propagácie, reklamy alebo ponúkanie bonusov; d) Rozosielanie hromadných súkromných správ alebo e-mailov; e) Príspevky, ktoré sú urážlivé alebo nevhodné a môžu negatívne ovplyvniť podnikanie iných.
 • Reklama alebo propagácia akýchkoľvek hazardných stratégií je zakázaná a povedie k pozastaveniu vášho účtu.
 • Je zakázané zverejňovať skutočné mená, e-mailové adresy alebo iné osobné údaje, ktoré sú dôverné alebo súčasťou databázy iných osôb.
 • Nemáte povolenie zverejňovať žiadny materiál chránený autorskými právami, pokiaľ nie ste jeho vlastníkom alebo nemáte súhlas vlastníka.
 • Všetky príspevky na tomto fóre sú vlastníctvom Kika-Casino a nesmú byť kopírované alebo zdieľané na iných fórach bez nášho súhlasu.
 • Kopírovanie obsahu z iných fór bez povolenia je tiež zakázané.
 • Nezodpovedáme za obsah príspevkov na tomto fóre.
 • Nezaručujeme presnosť, úplnosť ani užitočnosť žiadnych informácií tu zverejnených. Príspevky vyjadrujú názory ich autorov.
 • Ak nájdete urážlivý príspevok, môžete ho nahlásiť administrátorovi alebo moderátorovi fóra.
 • Za obsah vašich príspevkov nesiete plnú zodpovednosť.
 • Ak narazíte na príspevok alebo diskusiu porušujúcu pravidlá fóra, prosím, použite tlačidlo na nahlásenie príspevku. Budeme informovaní e-mailom a podnikneme príslušné kroky.
 • Zneužívanie súkromných správ na obťažovanie iných členov alebo porušovanie pravidiel je zakázané a povedie k pozastaveniu vášho účtu.
 • Neopakujte zverejňovanie rovnakej správy v rôznych diskusiách alebo sekciách.
 • Kika-Casino si vyhradzuje právo odhaliť vašu identitu alebo akékoľvek iné informácie o vás, ak to vyžaduje zákon alebo v dôsledku formálnej sťažnosti týkajúcej sa vášho používania fóra.
 • Kika-Casino neodporúča ani neschvaľuje žiadne nelegálne alebo nezodpovedné hazardné aktivity.
 • Pred vstupom na online hernú stránku sa uistite, že spĺňate všetky vekové a iné regulačné požiadavky.
 • Online hazard je v mnohých jurisdikciách nelegálny, a preto by ste sa mali poradiť s právnym zástupcom o legálnosti online hazardu a hier vo vašej jurisdikcii.
 • Informácie poskytované na tejto stránke sú určené len na informačné a zábavné účely.
 • Kika-Casino je nezávislá informačná služba, ktorá nie je spojená s žiadnou hernou spoločnosťou.
 • Odkazy na stránky tretích strán sú poskytované len pre vaše pohodlie a opustením tejto stránky prechádzate na inú stránku na vlastné riziko.
 • Používajte silné a unikátne heslá pre váš účet, aby ste predišli jeho zneužitiu.
 • Poskytnite nám presné a pravdivé informácie.
 • Zakladanie viacerých účtov na fóre je zakázané.
 • Moderátori Kika-Casino majú právo odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzavrieť akúkoľvek diskusiu alebo príspevok, ktorý porušuje pravidlá fóra, bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Členovia fóra, ktorí sa dopustia podvodu, budú z fóra vylúčení.
 • V prípade porušenia pravidiel vám môže byť vystavené upozornenie. Toto upozornenie sa vydáva v prípade menších alebo jednorazových porušení pravidiel. Veríme v druhé šance, ale nebudú poskytnuté neustále!

recenzie na kasína kika casino